Klubová pravidla

Vstup do klubu (fitness):


Vstup do klubu je umožněn pouze členům klubu s vlastní čipovou kartou, kterou obdrží po podpisu smlouvy o členství. Na základě této karty je umožněn vstup jedné osobě – členovi uvedenému ve smlouvě. Výjimku mohou tvořit speciální akce klubu za zvláštních podmínek, případně jiné podmínky dohodnuté při podpisu smlouvy (např. dítě člena). Ke kontrole vstupu do klubu slouží personálu také fotografie člena pořízená při převzetí karty/první návštěvě. Kartu je nutno při každém vstupu a výstupu použít, na požádání předložit recepci, nebo managementu klubu. Ztrátu, nebo poškození karty je člen povinen neprodleně ohlásit telefonicky, či e-mailem. Vystavení nové karty podléhá poplatku.

Vstup do klubu je možný kdykoli v provozní dobu klubu. Člen má právo pobývat v kubu libovolně dlouho, nejvýše však do okamžiku konce provozní doby v den vstupu, nebo do doby omezené jeho typem členství.

Dětem členů (mladším 16 let), je umožněn vstup jen na pro ně vybrané lekce, nebo do dětského koutku. Z bezpečnostních důvodů není  možný jejich volný pohyb po klubu.

Vstup nebude umožněn členovi, který jeví známky opilosti, užití omamných a psychotropních látek, v znečištěném oděvu, apod. Ze stejných důvodů, projeví-li se v průběhu pobytu v klubu, může být z něj vykázán.

Vstup do klubu není povolen se zvířaty.

Veškeré prostory kubu jsou nekuřácké!

Šatny ve fitness


Užití šaten a veškerého vybavení v nich je pro členy klubu zdarma. Každý člen před vstupem do šaten obdrží od pracovníka recepce k zapůjčení čistý ručník, který je povinen při svém odchodu vrátit na určené místo.

Každý člen klubu má nárok v den vstupu na použití skříňky, kterou uzamyká vlastním zámkem (zámky v prodeji i na recepci). Skříňku je povinen při svém odchodu vyprázdnit a ponechat bez zámku. V případě zájmu klub nabízí trvalý pronájem skříňky (velikosti dle výběru) za poplatek. Nepronajatá skříňka, opatřená zámkem po skončení provozní doby klubu, bude otevřena na náklady klienta, jež ji neoprávněně uzamkl. Upozorňujeme, že za cenné předměty a hotovost v šatnách neneseme odpovědnost. Pro jejich uschování použijte bezpečnostní schránky před vstupem do šaten, které jsou pod stálým dohledem personálu a bezpečnostní kamery.

Fitness zóna


Vstupujte ve vhodném oděvu a uzavřené obuvi.

Přístroje použijte až po zaškolení, tj. po úvodní hodině s instruktorem.

Volné váhy (činky a kotouče) po použití vracejte na své místo.

Z hygienických důvodů si před cvičením na strojích položte na místo k sezení/ležení svůj ručník. Po dokončení cviku jej berte sebou. Neblokujte místo dalším klientům – dosáhněte dohody ve střídání.

Přístroje potřísněné potem laskavě otřete desinfekčním roztokem a ubrousky k tomu účelu určenými, jež jsou volně k dispozici.

Sluchátka k trenažérům (cardio cinema) je možno zakoupit na recepci. Měřiče tepové frekvence lze zapůjčit, nebo zakoupit na recepci. Pružný pás vysílače nelze z hygienických důvodů půjčovat – taktéž k prodeji na recepci.

Všeobecná pravidla


  • Cvičte výhradně v uzavřené sportovní obuvi – žádném případě nelze používat obuv, ve které jste přišli.
  • Je dovoleno používat trička bez rukávů, ne však nátělníky.
  • Platí zákaz konzumace potravin v prostorách klubu mimo kavárnu.
  • Do cvičebních nelze vnášet jakékoli skleněné nádoby či předměty.
  • Respektujte přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů před cvičením i při něm.
  • Fitness zónu  je nutné opustit nejpozději 20 minut před zavírací dobou.

 

Provozní doba: Po-Pá 6:00-22:00 hod.  So,  Ne a svátky  8:00-22:00 hod.

(o svátcích mohou být provozní doba i rozvrh lekcí změněny!)Do Poruby daleko? Zkuste

Dubina