Aktuality / Vysoký příjem bílkovin a jeho zatížení na ledviny

Každý atlet si chrání své zdraví, protože právě díky tomu je schopný podávat nadstandardní výkony v oblasti svého působení. Zdraví máme totiž jenom jedno a kdo o něj nepečuje, ten se odsuzuje k možným trvalým následkům, ze kterých vždycky nemusí být cesta ven. Zde se proto krátce zaměříme na vysoký příjem bílkovin a jeho možné vlivy na funkci ledvin.

Podle současných vědeckých poznatků se dlouhodobě zvýšený příjem bílkovin v rozmezí 1,5 – 2,2 g / kg nikterak nepodepisuje na zdraví běžné populace. V případě sportovců platí stejné tvrzení až do výše 3 g/kg, ovšem pouze v krátkodobém horizontu. Konkrétně se pak jedná o předsoutěžní přípravu v kulturistice.

Je však potřeba, aby byly dodrženy hned tři zásady. Tou první je, že atlet má pravidelný pitný režim. Druhá zásada pojednává o tom, že nejde o žádný skokový nárůst těchto bílkovin. Třetí zásadou je, že se nejedná o jakýkoliv extrémní výživový přístup, jež by mohl s vysokým příjmem bílkovin skutečně zatížit ledviny. Jako příklad může posloužit příprava v rámci bikiny fitness, kdy některé závodnice vyloučí ze svých jídelníčků, na několik týdnů, ostatní makroživiny a jejich jídelníček je z 80 % tvořen právě bílkovinami. To pak přispívá vyšší tvorbě ledvinových kamenů, zhoršené rovnováze hladiny vápníku v těle, což vede k řídnutí kostí sportovců.ZpětDo Poruby daleko? Zkuste

Dubina